Έντυπα

Φυλλάδια:

  • Μονόφυλλα, 2πτυχα, 3πτυχα, 4σέλιδα και 8σέλιδα ή 16σέλιδα με καρφίτσα
  • Διαστάσεις: 14×21, 17×25, 21×29, 25×35
  • Εκτύπωση: 4-χρωμία
  • Χαρτί: 135gr – 150gr – 170gr, illustration ή velvet

Αφίσες:

  • Διαστάσεις: Α3, Α2, Β3
  • Εκτύπωση: 4-χρωμία
  • Χαρτί: Illustration ή velvet 135gr ή κουσέ 500gr

Ακολουθεί gallery με δείγματα από την δουλειά μας