Κάρτες

4χρωμες, με ή χωρίς πλαστικοποίηση σε χαρτί 300gr, μιας ή δυο όψεων, σε όλες τις διαστάσεις. Ακολουθούν δείγματα της δουλειάς μας